Thứ năm, ngày 30-06-2016
Công cụ làm việc cá nhân


Đại sứ Việt Nam tại Fiji trình Thư ủy nhiệm


Ngày 24/04/2012 tại Thủ đô Suva của Fiji, Đại sứ Nguyễn Hồng Cường đã trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống nước Cộng hòa Fiji, Ngài Ratu Epeli Nailatikau. Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Hồng Cường cũng đã chào xã giao Ngài Aiyaz Sayed Khaiyum, Quyền Thủ tướng và Ngài Ratu Inoke Kubuabola, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Fiji.

Ngài Tổng thống Fiji đánh giá cao sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ngày nay của Việt Nam; khẳng định mong muốn của Chính phủ và nhân dân Fiji tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Các Lãnh đạo khác của Fiji cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là về kinh tế - thương mại, nông nghiệp, nghề cá và du lịch.

Trong các buổi tiếp xúc nói trên, Đại sứ Nguyễn Hồng Cường đã khẳng định lại chính sách nhất quán của Chính phủ và nhân dân Việt Nam là tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Fiji; đề xuất một số phương hướng và biện pháp nhằm khai thác tiềm năng hợp tác trên một số lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào cụ thể và có hiệu quả. 

Tạo bởi thienkhanh
Cập nhật 26-04-2012